Mobese Direkleri

                                 6- 12 m aralığında S235 kalite profilden ,çokgen poligon kesitli veya dairesel konik olarak 3 mm-6 mm aralığında üretilmektedir. İhtiyaç doğrultusunda korozyon dayanımı için  galvanizli veya galvaniz üzeri elektrostatik toz boyalı olarak üretilmektedir.

« 1 arasında 2 »

BAŞÜSTÜTAG YAPILMASI VE GALVANİZLENMESİNE AİT

TEKNİK ŞARTNAME

 

 1. DİREKLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GENEL TANIM:

Direkler Ø159x5mm silindirik sanayi demir borularından(TS 301/2 ) imal edilecektir. Direkler iki adet kolon ve bunlara Ø159×5 mm çapındaki dirseklerle bağlanacak silindirik sanayi demir borularından imal edilen bir üst kirişten oluşacaktır.

Kolon uzunlukları yer seviyesinden 6±0,1 metre olmalıdır. Kolonların yere bağlantısı için 6 adet M30x1000 ankraj cıvatası kullanılması direklerin rijitliği için gereklidir. Kolonların taban plakaları 20mm et kalınlığında ve 365mm çapında olmalıdır.  Taban plakaları üzerlerinde M30 ankraj cıvatalarının geçebileceği 6 adet slotlu delikbulundurmalıdır.

Üst kirişler bir veya iki parçadan oluşturulabilir. İki parçadan oluşan kirişlerin birbirleri ile bağlantıları, 290mm çapında 12mm et kalınlığında iki adet eş flanş ile sağlanmalıdır. Plakaları üzerlerinde M20 ankraj cıvatalarının geçebileceği 8 adet slotlu delik bulundurmalıdır.Üst kirişin net ölçüsü, baş üstü direğinin dikileceği noktadan mesafe ölçümleri alınarakkesinleştirilecektir.

Başüstü taklar idare tarafından belirlenecek kavşaklarda her şerit üzerine bir otosinyal verici ünitesi gelecek şekilde kirişe montaj yapılacağından bağlantı aparatları ve 4×1,5 NMH kablo teslim edilecektir. Kablo uzunluğu şerit genişliğine bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Kablo geçişleri için kolon ve kirişte otosinyal vericilerin, geri sayıcıların ve yaya sinyal vericilerin  montajının yapılacağı yerlerde Ø20 mm çapında delikler açılacaktır.

2 KAPAK: Kolonların alt bölümünde bir kapak bulunacaktır. Kapağın bulunduğu açıklık sac çerçevesiyle beslenecektir. Bu çerçeve sayesinde kapağın direklerin içine düşmesi engellenecek ve kapaklar bu çerçevelere vidalanacaktır. Kapağın boyutları 20×10 cm ebadındaki bağlantı odasının köşeleri oval olarak kesilecektir. Alt flanş tabanından 110 cm yükseklikte açılacaktır.

3 ANKRAJLAR: Ankraj çubukları (100 cm uzunluğunda)çift flanşlı taban plakasıyla (10 mm) donatılacaktır. Taban plakasına ankraj cıvatalarının takılacağı delikler açılacaktır. Ankraj cıvataları, yüksek randımanla (çekme gerilimi 400N/mm eşit ya da daha yüksek) ve yüksek adezyonlu (yapışmalı) çelik çubuklardan imal edilecektir. Taban flanş plakaları ankraj çubuklarına sıcak kaynak veya somunlarla tutturulacaktır.

 

4 ANKRAJ ÇELİKLERİ: Kullanılacak çelik aşağıdaki özellikleri taşıyacaktır.

En düşük çekme gerilimi;

 1. 3 mm’den 30mm’ye kadar olanlar için 355N/mm
 2. 30mm’den 80mm’ye kadar olanlar için 335N/mm
 3. En yüksek çekme dayanımı 290 ve 630/N/mm arasındadır.

5 KALINLIK: Her bölümün kalınlığı direğe uygulanacak yükle belirlenir. Bu kalınlık hiçbir zaman 5 mm’nin altında olamaz.

6 KAYNAKLAR: Kaynakların en azından aşağıdaki koşullara uyması gereklidir;

 1. Kalınlık ne olursa olsun saclar arasındaki girinim (penetrasyon)%100 olacaktır.
 2. Kaynaklarda, içte yada dışta hiçbir çatlak olmayacaktır.
 3. Kaynakların dış yüzeyinde herhangi bir kesme (ya da birleştirmeye) izin verilmeyecektir.
 4. Kaynakların açılarında gözle görülebilir hatalara izin verilmeyecektir.
 5. Diğer kaynaklar: Yukarıda sözü edilenlerin dışında kalan tespit kaynaklarında herhangi bir çatlak ya da gözle görünür kusur olamayacaktır.

7 KOROZYANA KARŞI KORUMA: İmalatın tamamlanmasından sonra tüm bölümler sıcak daldırma yöntemiyle galvanizlenecektir. Bölümlerin galvanizlenmesi tek bir işlemle yapılacaktır.

 1. Galvanizleme işlemleri şunları içermelidir;
 2. Parçaların yüzeyini gresten temizlemek için sıcak yağ giderme uygulanacak
 3. Önceki yağ giderme çözeltilerini yıkamak için suyla durulama yapılacak,
 4. Parçaların üzerinden demir oksidi gidermek için asitle temizleme yapılacak,
 5. Asit çözeltilerini yıkamak için asitle temizleme işleminden sonra durulama yapılacak,
 6. Temizlenmiş çeliği korumak ve yeniden oksitlenmesini önlemek için ve daldırma alanında galvanizleme banyosunu kaplayan çinko oksidi çıkarmak için eritme,
 7. Eritme çözeltisindeki suyu gidermek için kurutma,
 8. (450–460) C ‘de erimiş çinko banyosunda galvanizleme,
 9. Galvaniz işleminde %99.95 saflıkta çinko kullanılacaktır.
 10. Tüm kaynaklama, kesme ve çapak alma işlemleri tamamlandıktan sonra direkler ve yan saçak EN ISO 2178 ve ISO 1461, TSE 914 ‘standartlarında belirtilen esaslara uygun olarak sıcak daldırma metodu ile galvanizlenecektir.
 11. Galvanizleme işleminden sonra Kılavuz işlemi hariç kesme, delme ve kaynak işleri yapılmayacaktır.
 12. Galvanizleme işleminden önce cıvata yatakları 100 mikron genişletecek, galvanizleme işleminden sonra cıvata delikleri kılavuzlanacak.